Home

Verzuimpolis direct

U zorgt voor uw medewerkers, wij zorgen voor u.

  • Voorkom dat ziekteverzuim de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengt.
  • Stel zelf uw verzekering samen: alleen loonkosten of ook arbozorg en re-integratie.
  • Voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

WIJ OFFREREN VOOR DE VOLGENDE MAATSCHAPPIJEN:

Uw medewerker is langere tijd ziek.

Dat is niet alleen vervelend voor hem of haar, maar zeker ook voor u als werkgever. De wet verplicht u om uw zieke medewerkers 2 jaar een deel van het loon door te betalen. Met een Verzuimverzekering vangt u deze kosten op.

Daarnaast heeft u te maken met de ‘Wet verbetering poortwachter’. Deze wet verplicht u om arbodienstverlening aan te bieden aan uw medewerkers. Wanneer u zich niet aan de wet houdt of niet alle stappen volgt, ligt een sanctie van UWV op de loer.

Binnen onze Verzuimverzekering kunt u ervoor kiezen alleen de loonkosten van verzuim te verzekeren, maar u kunt uw pakket ook uitbreiden met preventie, begeleiding bij verzuim en re-integratie. Zo kiest u de Verzuimverzekering die het beste past bij uw bedrijf.

MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN VERZIUMPOLISDIRECT